Give Uddannelsescenter

FVU-Læsning PDF Print E-mail

FVU-læsning (dansk) er undervisning i læsning, stavning og skriftlig fremstilling.

FVU-læsning er inddelt i fire trin, der hver består af mellem 40 og 60 timers undervisning. Det er ikke nødvendigt at starte med trin 1. Den samtale, som ligger forud for tilbuddet om undervisning, vil medvirke til at deltageren kommer ind på det trin, som svarer til den enkeltes forudsætninger. Hvis det undervejs i forløbet viser sig, at en deltager er startet på et forkert trin, er der mulighed for at skifte til et andet trin.

I FVU-læsning er det målet, at den enkelte deltager skal have mulighed for at afklare, forbedre og supplere sine færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. På de forskellige trin lægges der vægt på, at deltagerne forstår de læste tekster, kan bruge dem og selv er i stand til at lave skrevne tekster.

Inden for de forskellige trin i FVU-læsning vil man arbejde med faget i stigende sværhedsgrad. Der vil blive undervist i emner som: læse- og staveteknikker, orddannelser, grammatik, læseforståelse, skriftlig fremstilling og brugen af skrevne tekster. I undervisningen inddrages forskellige teksttyper fra deltagernes hverdag.

Se vores hold på FVU hold forår 2019

 

 
You are here: